خدمات

خدمات ما حاصل ۳۰ سال تجربه است

اجرا

پروژه های ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برق

محاسبات

کلیه تاسیسات مکانیکی و برق

طراحی

کلیه کارهای الکتریکی، حرارتی-برودتی کارخانجات صنعتی

مشاوره مهندسی

در کلیه امور مهندسی

انجام کارهای بازرگانی

واردات ماشین آلات و دستگاه های صنعتی

تعمیرات و نگهداری

ماشین آلات و پروژه های صنعتی