درباره ما

شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران

شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران در اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و سه 1363 با موضوعیت انجام کارهای فنی و مهندسی شامل طرح ، محاسبه و اجرای کلیه کارهای الکتریکی، حرارتی – برودتی ،کارخانجات صنعتی ، تعمیرات ، نگهداری دستگاه های برقی مکانیکی در حوزه تاسیسات صنعتی و ساختمانی و همچنین انجام کارهای بازرگانی به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تاکنون دهها پروژه بزرگ تاسیساتی ، ساختمانی، بیمارستانی آزمایشگاهی، نفت و پتروشیمی و صنعتی در اقصی نقاط ایران انجام داده است و همواره در راستای توسعه و پیشرفت صنعت این مرز و بوم کوشا و پیش قدم بوده است.