طرح توسعه کارخانجات صنعتی آما

کارفرما: شرکت صنعتی آما

مشاور: مهندسین مشاور اتاوا

تاریخ قرارداد: 1391

مساحت پروژه: 53,000 متر مربع

  • احداث سوله انبار به مساحت ۱۳۰۰۰ متر مربع
  • احداث کانال آدم رو بطول ۳۰۰ متر
  • اجرای دیوارهای پیرامونی
  • محوطه سازی و جاده های دسترسی
  • اجرای کارهای تاسیساتی
  • اجرای استخر جمع آوری آب های سطحی
  • اجرای تصفیه خانه پساب صنعتی
  • اجرای انبار روباز به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع