موتورخانه دانشگاه آزاد شیراز

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مشاور: معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تاریخ قرارداد: 1390

  • ۴ دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا جمعا به ظرفیت ۹۴۵ تن تبرید
  • ۴ دستگاه دیگ فولادی جمعا به ظرفیت ۴۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری
  • ۳۸ دستگاه پمپ در سایز های مختلف
  • ۷ سلول برق خنک کن ابارا
  • ۱ دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت ۶۳۰ KVA

کار های انجام شده

۴ دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا جمعا به ظرفیت ۹۴۵ تن تبرید، ۴ دستگاه دیگ فولادی جمعا به ظرفیت ۴،۰۰۰،۰۰۰ کیلوکالری، ۳۸ دستگاه پمپ در سایز های مختلف، ۷ سلول برق خنک کن ابارا، ۱ دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت ۶۳۰ KVA