پتروشیمی اروند ماهشهر

کارفرما: پتروشیمی اروند

مشاور: مهندسین مشاور سازه

تاریخ قرارداد: 1385

  • عملیات اجرایی لوله کشی UG.PIPING به حجم ۳۰۰۰۰ اینچ قطر
  • اجرای سیستم برقی و مکانیکی HVAC ساختمان انبار شیمیائی