پروژه خط پیشرنگ همگام ایران خودرو

کارفرما: شرکت بازرگانی همگام (ایران خودرو)

مشاور: پل فن پرشیا

تاریخ قرارداد: 1393

مساحت پروژه: 40,000 متر مربع

  • احداث موتورخانه صنعتی
  • مخزن بتنی 160 متر مکعبی
  • ساختمان های اداری
  • 1200 متر مربع کف سازی
  • محوطه سازی