کارخانجات آما

کارفرما: شرکت صنعتی آما

مشاور: مهندسین مشاور آتاوا

تاریخ قرارداد: 1379

  • عملیات اجرائی کارهای تاسیسات برق و مکانیک شامل:
  • سیستم گرمایش
  • سیستم برودتی
  • سیستم خنک کاری خطوط
  • سایر کارهای اجرایی هم از قبیل اعلام حریق، اطفا حریق، برق فشار قوی و ضعیف، ژنراتور، آب باران، فاضلاب و کانال کشی توسط این شرکت انجام گرفته است.