کارخانجات بلور نوری تازه

کارفرما: کارخانجات بلور نوری تازه

مشاور: مهندسین مشاور صدرصنعت

تاریخ قرارداد: 1379

  • عملیات اجرائی کارهای تاسیسات برق و مکانیک شامل:
  • سیستم گرمایش
  • سیستم برودتی
  • هوای فشرده
  • سیستم واکیوم
  • سیستم برق رسانی
  • تابلوهای تغذیه خطوط
  • مجموعه کارهای فوق به انضمام سایر کارهای مختلف دیگر از قابل هواکش های صنعتی، لوله های خطوط مختلف، آب باران، فاضلاب، آتش نشانی، اعلام حریق، تلفن، صوتی توسط این شرکت انجام یافته است