طراحی نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب بهداشتی کارخانه نورد الوند

کارفرما: شرکت کاوه اروند

مشاور: شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک

تاریخ قرارداد: 1394